Đấu thầu các gói xây lắp thuộc Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50

(BĐT) – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (TP.HCM) đang mời thầu hàng loạt gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.498,729 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty CP Việt Quốc (Bên mời thầu) vừa thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp số 1 Xây dựng đường song hành Quốc lộ 50 từ đường Nguyễn Văn Linh đến Km1+200 có giá 256,175 tỷ đồng; Gói thầu Xây lắp số 2 Xây dựng đường song hành Quốc lộ 50 từ Km1+200 đến Km2+800 (không bao gồm cầu Bà Lớn) có giá 255,636 tỷ đồng; Gói thầu Xây lắp số 3 Xây dựng cầu Bà Lớn có giá gói thầu 121,188 tỷ đồng; Gói thầu Xây lắp số 4 Xây dựng đường song hành Quốc lộ 50 từ Km2+800 đến Km4+200 (261,595 tỷ đồng)…

Một số gói thầu cũng được lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022 như: Gói thầu Xây lắp số 5 (186,29 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp số 6 (133,703 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp số 7 (172,923 tỷ đồng)…

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section